į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  

Darbo užmokestis

Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje  www.vilnius.lt

 

VILNIAUS MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTRAS  

(Vilniaus miesto savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės pavadinimas)

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2018

 

2019 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 III ketv.

 

Direktorius

      809

1

    1191

Direktorės pavaduotoja ugdymui

      1.396

1

    1864

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

1157

1

    1713

Papildomo ugdymo pedagogai

714

9

    1015

Slaugytoja, gydytoja

797

2

    1125

Raštinės vedėja,  sekretorė

216

3

    369

Laborantas

317

1

    597

Rūbininkas - budėtojas

 

               4

    139

Darbininkai

474

2

    585

Sargas

100

2

    278

Valytojas

500

5

    500

Sandėlininkas

 

 

 

Kiemsargis

 

 

 

Inžinierius

914

1

   1313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                           

Vyr. buhalteris