į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  

Darbo užmokestis

Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje  www.vilnius.lt

 

VILNIAUS MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTRAS  

(Vilniaus miesto savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės pavadinimas)

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017

2018 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

III ketv.

Direktorius

 1.040

1

   858

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 1.256

1

 1.428

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

925

1

 1.137

Papildomo ugdymo pedagogai

669

9

    711

Slaugytoja, gydytoja

612

2

    775

Raštinės vedėja,  sekretorė

160

3

    212

Laborantas

252

1

    270

Rūbininkas - budėtojas

63

3

 

Darbininkai

374

2

    421

Sargas

130

2

    100

Valytojas

380

4

    500

Sandėlininkas

390

 

 

Kiemsargis

90

 

 

Inžinierius

900

1

    914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                           

Vyr. buhalteris